arahəkimi

is. Heç bir təhsili olmayan və qeyri-elmi üsullarla müalicə edən adam; türkəçarəçi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • çöpçü — is. Keçmişdə: uşağın boğazında qalmış sümük və s. ni çıxarmaqla məşğul olan arahəkimi. Çöpçü uşağın boğazını və burnunu əlləşdirdi. Sonra başını bulayıb acıqlı acıqlı Vəli kişiyə dedi: – Uşağın boğazı sümüklə, kömürlə doludur. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sınıqçı — is. Çıxmış və ya sınmış sümüyü yerinə sala bilən arahəkimi. Biçarə qolunun ağrısından bitab düşüb, nəhayət, məşəqqətlə özünü sınıqçı Kərbəlayı Piriyə yetirdi. S. M. Q.. Sınıqçı dalınca gedən atlı alçaqboy, qırmızısaqqal qoca bir kişi ilə qayıtdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • türkəçarəçi — is. Keçmişdə: xəstəni türkəçarə yolu ilə müalicə edən adam; arahəkimi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.